Gigatron

LG 5 godina sigurnosti
 

Uslovi i odredbe kampanje „LG 5 sigurnosti“

Da bi se ostvarilo pravo iz kampanje "LG 5 godina sigurnosti" kupac treba da:

1. Prikupite dokumentaciju kojom dokazuje kupovinu (račun, pojednostavljeni račun, priznanicu) koji je napravljen u periodu promocije – 14 Aprila 2017 do 14 Maja 2017 u Gigatron maloprodaji

2. Da uvoznik TV uređaja bude kompanija: CT Distribution (da piše na deklaraciji na kutiji proizvoda)

3. Kupac je obavezan da registruje svoju kupovinu najkasnije 60 dana od dana kupovine, tako što će pozvati IGNIS kompaniju na: 011/2510-636, 011/2396-111 i izdiktira podatke o kupovini (model, serijski broj itd.). Nakon toga kupac će dobiti mail od kompanije IGNIS o uspešnoj registraciji.

4. "LG 5 godina sigurnosti" pruža vam sledeća prava i prednosti:

4.1 U prve dve godine, koje se računaju od datuma prvobitne kupovine Proizvoda, važi eksplicitna garancija u punom obimu za sve nedostatke koji su posledica greške u proizvodnji, što znači besplatnu popravku, besplatne rezervne delove i besplatnu popravku na licu mesta, ili u servisu po potrebi. Osim toga, ovo znači i besplatnu zamenu Proizvoda. („obavezna garancija“ u skladu sa propisima o zaštiti potrošača). Ako Proizvod mora da se zameni tokom trajanja „LG 5 godina sigurnosti“ (čak i nekoliko puta), imaćete pravo na zakonom propisane garantne uslove primenjive u vreme zamene Proizvoda, ili na eksplicitne garantne odredbe i uslove na osnovu sadašnjih Uslova do isteka prvobitnog roka „LG 5 godina sigurnosti“ za Proizvod koji ste prvobitno kupili, koji god je korisniji za vas kao kupca.

4.2 U trećoj, četvrtoj i petoj godini, koje se računaju od datuma prvobitne kupovine Proizvoda, važi ograničena eksplicitna garancija za sve nedostatke koji su posledica greške u proizvodnji, što znači besplatnu popravku i besplatne rezervne delove. Osim toga, znači i besplatnu zamenu Proizvoda, ako ne možemo da ga popravimo. Ako Proizvod mora da se zameni tokom trajanja „ LG 5 godina sigurnosti” (čak i nekoliko puta), imaćete pravo na zakonom propisane garantne uslove primenjive u vreme zamene Proizvoda, ili na eksplicitne garantne odredbe i uslove na osnovu sadašnjih Uslova do isteka prvobitnog roka „LG 5 godina sigurnosti“ za Proizvod koji ste prvobitno kupili, koji god je korisniji za vas kao kupca. Zakonski nosilac ovog programa od 3 do 5 godine je kompanija SZR IGNIS, PIB: 102054987, Adresa Ratka Mitrovica 137, 11000, Beograd, Srbija.

5. „LG 5 godina sigurnosti“ važi 5 godina od datuma kupovine, i treba je produžiti svaki put kada je Proizvod neispravan usled kvara u okviru perioda važenja garancije.

6. Svaka pojedinačna popravka ili zamena biće zabeležena u garantnom listu koji je izdao LGEMK tokom 5-godišnjeg perioda.

7. Proizvodi na koje se primenjuju ovi Uslovi su sledeći:

40UH630V.AEE, 40UH630V.AEU, 43UH603V.AEU, 43UH610V.AEE, 43UH6207.AEE 43UH6507.AEE 43UH661V.AEE 43UH664V.AEE 43UH668V.AEE 43UH7507.AEE 49UH603V.AEE 49UH610V.AEE 49UH610V.AEU 49UH6207.AEE 49UH6507.AEE 49UH661V.AEE 49UH664V.AEE 49UH668V.AEE 49UH7507.AEE 49UH7707.AEE 49UH8507.AEE 50UH635V.AEE 55UH6157.AEE 55UH615V.AEE 55UH6257.AEE 55UH6507.AEE 55UH650V.AEU 55UH661V.AEE 55UH664V.AEE 55UH668V.AEE 55UH7507.AEE 55UH7507.AEE 55UH7707.AEE 55UH8507.AEE 55UH950V.AEE 60UH605V.AEE 60UH6257.AEE 60UH6507.AEE 60UH8507.AEE 65UH6257.AEE 65UH661V.AEE 65UH664V.AEE 65UH668V.AEE 65UH8507.AEE 65UH950V.AEE 70UH700V.AEE 75UH855V.AEE 75UH855V.AEU 86UH955V.AEE 98UB980V.AEE 55EG910V.AEE OLED55B6J.AEE OLED55C6V.AEE OLED55E6V.AEE OLED65B6J.AEE OLED65C6V.AEE OLED65E6V.AEE

8. Ljubazno vas molimo da se tokom kupovine uverite da se u pakovanju u kojem se nalazi proizvod nalazi i list o Saobraznosti koji je izdao LGEMK.

PRATITE NAS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA